top of page

Trudności w wychyleniu 

3.png

Osoby z trudnościami w nauce są grupą niezwykle wrażliwą. WHC świadczy usługi, które zachęcają do włączenia w społeczność.

 

Tworzymy plany zorientowane na osobę, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Mamy klientów z różnymi trudnościami w nauce, w tym (ale nie tylko): autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Tourette'a, OCD i ODD.

Nasz zespół szkoleniowy stale rozwija nasze programy, aby zapewnić wszystkim pracownikom poziom 2 kwalifikacji w zakresie trudności w nauce i wsparcia behawioralnego. Niektóre z oferowanych przez nas usług to:

  • Wsparcie w codziennym życiu

  • Zadania domowe

  • Wsparcie administracyjne np. umawianie spotkań, organizowanie rachunków, odpowiadanie na pocztę

  • Wsparcie w społeczności, w tym towarzyszenie klientom przy posiłkach, meczach bokserskich, wizytach w bibliotece itp.

  • Doradztwo w zakresie korzyści

  • Promowanie niezależności

  • Nauczanie mechanizmów radzenia sobie

  • Promowanie samoopieki, higieny i żywienia

Umów się na spotkanie już dziś z naszym przyjaznym zespołem 

bottom of page